Pojazdy z dawnych lat - narysuj to długopisem 3D!

16 czerwca, godz. 10:30-12:00

Ogórek, maluch, syrenka, żuk… Stwórz z nami trójwymiarowe arcydzieła starych samochodów za pomocą długopisu 3D! Do dyspozycji będą szablony samochodów, między innymi autobusu Jelcz 043 – naszego kochanego Ogórka, który w tym roku kończy 40 lat.

Warsztaty rozpoczną się o godz. 10:30 i potrwają 1,5 godziny.

Prosimy przybyć 15 minut przed rozpoczęciem warsztatów.

16 czerwca 2024

10:30-12:00 (1,5 godziny)

dla dzieci w wieku 7-13 lat

liczba miejsc: 15 osób

16 czerwca 10:30-12:00 - Pojazdy z dawnych lat

Przetwarzanie danych osobowych - Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" *

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" z siedzibą we Wrocławiu, podanych powyżej moich danych osobowych na potrzeby warsztatów w Centrum Historii Zajezdnia. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Klauzula RODO - Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" *

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że:

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji warsztatów jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław.

2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].

3.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji uczestnictwa w warsztatach w Centrum Historii Zajezdnia we wskazanym zakresie, na podstawie wyrażonej zgody.

4.     Podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art 6 ust. 1 lit. a  RODO , natomiast warunki wyrażania zgody  opisane  są w art. 4 pkt.11 oraz art. 7 RODO (Rozporządzenia PE oraz Rady UE nr 2016/679).

5.     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania w każdym czasie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu. Prawa realizujemy w zakresie wynikającym z RODO.

7.     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.     Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.  Ponadto  dane  mogą  zostać  udostępnione w niezbędnym zakresie podmiotom świadczącym  na rzecz Ośrodka usługi, na podstawie zawartych stosownych umów (w szczególności usługi hostingowe, informatyczne, prawne).

9.   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji czynności związanych z procedurą rezerwacyjną oraz organizacją wydarzenia Bajkowe Poranki.

10.  Dane zbierane od osoby, która dokonuje rezerwacji. Podanie danych zawartych w zgłoszeniu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym dokonanie rezerwacji biletu na warsztaty w Centrum Historii Zajezdnia.