Warsztaty Mistrzowie Klocków

15 czerwca, godz. 16:00-17:30

Zdobądź tytuł – MISTRZA KLOCKÓW

Szukamy dwuosobowych zespołów, które chcą wziąć udział godzinnych warsztatach MISTRZOWIE KLOCKÓW

  • jeśli masz 9-17 lat
  • lubisz wyzwania i emocje
  • kochasz lub chcesz pokochać klocki

 

Te Warsztaty są dla Ciebie i Twoich bliskich 🙂

Czytelne zasady, nieszablonowe zadania, budowanie pod presją czasu, ale przede wszystkim wspólna zabawa – to wszystko możemy Wam zapewnić wraz z animatorami ze „Zbudowane z klocków”. A my zapewniamy, że MISTRZOWIE KLOCKÓW nie wyjdą z Warsztatów z pustymi rękoma!

15 czerwca 2024

16:00-17:30 (1,5 godziny)

dla dzieci w wieku 9-17 lat

maksymalnie po 16 uczestników

15 czerwca 16:00-17:30 - Mistrzowie Klocków

Przetwarzanie danych osobowych - Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" *

oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" z siedzibą we Wrocławiu, podanych powyżej moich danych osobowych na potrzeby warsztatów w Centrum Historii Zajezdnia. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie.

Klauzula RODO - Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" *

Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym że:

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji warsztatów jest Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław.

2.    Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected].

3.     Dane osobowe będą przetwarzane w celu rezerwacji uczestnictwa w warsztatach w Centrum Historii Zajezdnia we wskazanym zakresie, na podstawie wyrażonej zgody.

4.     Podstawę prawną przetwarzania stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą tj. art 6 ust. 1 lit. a  RODO , natomiast warunki wyrażania zgody  opisane  są w art. 4 pkt.11 oraz art. 7 RODO (Rozporządzenia PE oraz Rady UE nr 2016/679).

5.     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6.     Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania w każdym czasie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu. Prawa realizujemy w zakresie wynikającym z RODO.

7.     Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8.     Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.  Ponadto  dane  mogą  zostać  udostępnione w niezbędnym zakresie podmiotom świadczącym  na rzecz Ośrodka usługi, na podstawie zawartych stosownych umów (w szczególności usługi hostingowe, informatyczne, prawne).

9.   Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji czynności związanych z procedurą rezerwacyjną oraz organizacją wydarzenia Bajkowe Poranki.

10.  Dane zbierane od osoby, która dokonuje rezerwacji. Podanie danych zawartych w zgłoszeniu nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym dokonanie rezerwacji biletu na warsztaty w Centrum Historii Zajezdnia.